Odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů

Vaše údaje:

Společnost, IČ …………………………………………………………………………………………...

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………...

Adresa ……………………………………………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………………………………………………………...

Email …………………………………………………………………………………………………….

Číslo dokladu …………………………………………………………………………………………….

Vrácené zboží ……………………………………………………………………………………………


Důvod vrácení zboží: 

☐ Zboží mi nevyhovuje

☐ Zboží nesouhlasí s popisem na webu

☐ Zboží je poškozeno

☐ Jiný důvod ………………………………………………………………………………………….....
 

Kupní cena má být vrácena na bankovní účet:

Číslo bankovního účtu ………………………………… / ………….
 

Zboží prosím zašlete na adresu:

Traminal s.r.o., Březolupy 75, 687 13 Březolupy
 
 
 
___________________________
Datum a podpis

Pozn. Uhrazená částka za zboží Vám bude vrácena na uvedený bankovní účet ve lhůtě 14 dní po obdržení a kontrole vráceného zboží.